Phương tiện giao thông nào được hoạt động khi TPHCM áp dụng Chỉ thị 16?

TPHCM thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 trong 15 ngày từ 0h ngày 9.7 để chống COVID-19. Trong thời gian này, các dịch vụ vận chuyển bằng xe máy, vận chuyển hàng hóa không chở người vẫn được phép hoạt động trong thời gian TPHCM thực hiện Chỉ thị 16.

Infographic

Lên top