Phụ huynh có con năm nay vào lớp 1, lớp 6 tại TPHCM cần lưu ý gì?

Kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2020-2021 của UBND TP. Hồ Chí Minh nêu rõ phương thức và thời gian tuyển sinh của từng nhóm trường.

Infographic

Lên top