Phân loại người nhiễm SARS-CoV-2: Nhóm bệnh nhân nào nguy cơ nhất?

Bộ Y tế vừa có Quyết định số 5525/QĐ-BYT ban hành hướng dẫn phân loại nguy cơ người nhiễm SARS-CoV-2 và định hướng xử trí, cách ly, điều trị.

 

Infographic

Lên top