Phạm những lỗi nào thí sinh thi tốt nghiệp THPT sẽ bị đình chỉ?

Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định những lỗi vi phạm sau khiến thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT sẽ bị đình chỉ.

Infographic

Lên top