Ô nhiễm không khí nghiêm trọng: Hà Nội chỉ đạo giải pháp gì?

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Trọng Đông đã có văn bản số 53/UBND-ĐT về việc triển khai các biện pháp cải thiện chỉ số chất lượng không khí AQI trên địa bàn Thành phố, trong đó giao chi tiết nhiệm vụ cho các đơn vị, sở, ngành.

Infographic

Lên top