Nộp hồ sơ online nhận hỗ trợ COVID-19 như thế nào?

Đối với người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện nhận trợ cấp thất nghiệp thì có thể làm hồ sơ trực tuyến (nộp hồ sơ online) để nhận hỗ trợ COVID-19.

Infographic

Lên top