Những tuyến đường cấm, phục vụ quốc tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Ngày 6.10 và sáng 7.10, Hà Nội cấm phương tiện (trừ xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ Lễ quốc tang) trên 10 tuyến phố để phục vụ quốc tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

 
 

Infographic

Lên top