Những tướng lĩnh quân đội cao cấp được điều động và bổ nhiệm tuần qua

Trong tuần qua có nhiều quyết định điều động, bổ nhiệm nhân sự cao cấp quân đội với Quân khu 7, Quân đoàn 3…

Infographic

Lên top