Những trường hợp sẽ xóa đăng ký tạm trú từ 1.7

Luật Cư trú 2020 có hiệu lực từ 1.7 quy định 8 trường hợp công dân sẽ bị xóa đăng ký tạm trú.

Infographic

Lên top