Những trường hợp được ưu tiên nhập cảnh vào Việt Nam - Hàn Quốc

Việt Nam và Hàn Quốc thống nhất cho phép một số trường hợp ưu tiên được nhập cảnh và miễn cách ly tập trung khi đến nước còn lại.

Infographic

Lên top