Những trường Đại học nào được phép tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ?

Mới đây, Bộ GD&ĐT đã công bố danh sách các đơn vị được tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học. Theo đó, có 16 trường Đại học được phép cấp chứng chỉ ngoại ngữ 6 bậc.

Infographic

Lên top