Những quy định và thể thức đặc biệt của các cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ

Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ là cả một quá trình phức tạp với nhiều giai đoạn bỏ phiếu, từ lúc bắt đầu tiến hành thăm dò dư luận để quyết định ứng cử cho đến khi trở thành Tổng thống. Bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020 sẽ diễn ra vào ngày 3.11.

Infographic

Lên top