Những quy định mới về biển số xe có hiệu lực từ tháng 8.2020

Theo Thông tư 58/2020/TT-BCA “Quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ” có hiệu lực từ 1.8.2020, đến 31.12.2021 tất cả các phương tiện kinh doanh vận tải (trong đó có xe taxi công nghệ) đều phải đổi biển từ nền trắng chữ và số màu đen hiện nay sang nền màu vàng, chữ và số màu đen.

 

Infographic

Lên top