Những quy định có hiệu lực từ tháng 11.2019

Hôn người dưới 16 tuổi sẽ bị kết tội Dâm ô trẻ em; Quy định về dịch vụ phụ trợ bảo hiểm;... là những quy định đáng chú ý có hiệu lực từ tháng 11.2019.

          
 

Infographic

Lên top