Những phát ngôn ấn tượng của Chủ tịch Hà Nội trong chống dịch COVID-19

Trong suốt quá trình chống dịch COVID-19 của Hà Nội, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã có những chỉ đạo quyết liệt, đặc biệt là kể từ khi xuất hiện ca bệnh 17.

 

Infographic

Lên top