Những phát biểu đáng chú ý trong phiên chất vấn Quốc hội kỳ họp thứ 10

Trong phiên chất vấn đầu tiên Quốc hội kỳ họp này, lãnh đạo Chính phủ, các Bộ trưởng đã trả lời những vấn đề mà Đại biểu quan tâm.

Infographic

Lên top