Những nơi nào tại TPHCM tiếp tục tạm dừng hoạt động do dịch COVID-19?

Ngày 9.5, UBND TPHCM đã có văn bản số 1717 về việc điều chỉnh nội dung tại công văn số 1710 ngày 8.5. Theo đó, sẽ có một số hoạt động sẽ tiếp tục tạm dừng hoạt động để phòng chống COVID-19 cho đến khi có chỉ đạo, hướng dẫn mới.

 

Infographic

Lên top