Những loại vaccine COVID-19 nào đã được cấp phép tại Việt Nam?

Đến thời điểm hiện nay, có 6 loại vaccine COVID-19 đã được Bộ Y tế cấp phép sử dụng tại Việt Nam.

Infographic

Lên top