Những hình ảnh ấn tượng của cảnh sát giao thông năm 2019

Cùng Lao Động nhìn lại những khoảnh khắc đẹp đẽ của những chiến sỹ cảnh sát giao thông vì dân trong năm 2019.

 

Infographic

Lên top