Những điều chú ý nhất khi sắp đến cao điểm mùa bão và COVID-19 vẫn phức tạp

Để chủ động ứng phó với thiên tai trong bối cảnh dịch bệnh đặc biệt là khi sắp vào cao điểm mùa bão, Tổng cục Phòng, chống thiên tai - Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo phối hợp với tổ chức UNICEF tại Việt Nam, Tổng cục Phòng, chống thiên tai - Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo phối hợp với tổ chức UNICEF tại Việt Nam đã đưa ra những khuyến cáo đáng lưu ý nhất trong bối cảnh thiên tai, dịch bệnh.


Infographic

Lên top