Những điểm ưu việt của mẫu thẻ Bảo hiểm y tế mới áp dụng từ 1.4.2021

So với mẫu thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) hiện hành, mẫu thẻ BHYT mới có nhiều điểm khác biệt mang lại nhiều tiện ích cho người tham gia và các cơ sở khám chữa bệnh.

Infographic

Lên top