Những điểm mới về trợ cấp thôi việc cho người lao động từ năm 2021

Bộ luật Lao động sửa đổi (BLLĐ) được Quốc hội Khóa XIV thông qua ngày 20.11.2019 có nhiều sửa đổi, bổ sung lớn, quan trọng; có hiệu lực từ ngày 1.1.2021. Trong đó có 3 điểm thay đổi quan trọng về trợ cấp thôi việc từ năm 2021.

Infographic

Lên top