Những điểm mới, bổ sung về lương, thưởng của người lao động từ 1.1.2021

Từ ngày 1.1.2021, người lao động sẽ được hưởng nhiều quyền lợi về thu nhập bao gồm tiền lương, thưởng,... được quy định tại Bộ Luật Lao động năm 2019.

Infographic

Lên top