Những cơ sở kinh doanh nào được mở cửa ở Hà Nội?

Siêu thị tổng hợp, chợ dân sinh, trung tâm thương mại nằm trong số cơ sở kinh doanh thiết yếu được hoạt động, những dịch vụ khác phải đóng cửa đến 15.4.

Infographic

Lên top