Những chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 12.2021

Bắt đầu từ tháng 12.2021, một số chính sách mới sẽ bắt đầu có hiệu lực như: Giảm 50% lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất trong nước; Công chức, viên chức không phải bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học;…

 

Infographic

Lên top