Những chính sách mới có hiệu lực từ 1.7.2021

Từ ngày 1.7.2021, nhiều chính sách mới liên quan đến cư trú, BHYT… sẽ chính thức có hiệu lực và mang lại nhiều lợi ích cho người dân.

Infographic

Lên top