Những chính sách giáo dục có hiệu lực từ 1.1.2021

Quy định về tuổi của người đi học cử tuyển; Bồi dưỡng kiến thức phòng, chống thiên tai cho giáo viên; Quy định chuẩn giáo viên Giáo dục quốc phòng và an ninh;... là những chính sách giáo dục bắt đầu có hiệu lực từ tháng 1.2021.

Infographic

Lên top