Những Bí thư tỉnh, thành phố được bầu trong tuần qua

Tuần qua hàng loạt các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tiến hành Đại hội Đảng bộ, dưới đây là danh sách các Bí thư được bầu trong tuần qua (tính từ 12.10 đến 18.10.2020).

Infographic

Lên top