Những ai nên trì hoãn việc tiêm Vaccine COVID-19 của AstraZeneca?

Bộ Y tế khuyến cáo người trên 65 tuổi, người đã tiêm vaccine khác trong vòng 14 ngày trước và nhiều đối tượng cần trì hoãn tiêm vaccine COVID-19 của AstraZeneca.

Infographic

Lên top