Nhóm đối tượng nào được ưu tiên tiêm vaccine COVID-19 ở Việt Nam?

Bộ Y tế sắp xếp 11 nhóm đối tượng được tiêm vaccine COVID-19 đầu tiên theo mức độ ưu tiên tình huống dịch và trong bối cảnh nguồn vaccine hạn chế tại Việt Nam.

Infographic

Lên top