Nhìn lại quá trình thử nghiệm của vaccine Covivac vừa phải tạm ngưng

Do gặp khó khăn trong việc tìm tình nguyện viên đủ tiêu chuẩn tham gia, nhóm nghiên cứu đã quyết định tạm ngừng thử nghiệm giai đoạn 3 cho vaccine COVID-19 Covivac.

Infographic

Lên top