Nhân sự Hà Nội tuần qua có gì thay đổi?

Tuần qua, Hà Nội đã bầu, bổ nhiệm nhiều vị trí nhân sự quan trọng.

Infographic

Lên top