Người lao động phải nghỉ cách ly vì COVID-19 có được doanh nghiệp trả lương

Theo Bộ LĐTB&XH, trong trường hợp người lao động phải ngừng việc, nghỉ làm do dịch bệnh COVID-19 thì sẽ được trả lương theo sự thỏa thuận với doanh nghiệp, nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.

Infographic

Lên top