Người lao động nào được đơn phương chấm dứt hợp đồng không cần báo trước?

Theo khoản 2 Điều 35 Bộ Luật Lao động 2019, từ ngày 1.1.2021, người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động mà không cần phải báo trước cho người sử dụng lao động trong các trường hợp nhất định.

 

Infographic

Lên top