Người đến TPHCM từ Hải Dương, 2 điểm ở Quảng Ninh phải cách ly tập trung

TPHCM có quy định, những người đến thành phố từ các vùng dịch sẽ phải giám sát, xem xét cách ly và lấy mẫu xét nghiệm.

Infographic

Lên top