Mưa lũ miền Trung và những sự kiện nổi bật ngành Tài nguyên Môi trường 2020

Quốc hội khóa XIV thông qua Luật Bảo vệ môi trường; Mưa lũ miền Trung; Hoàn thành quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam... là những sự kiện nổi bật ngành Tài nguyên và Môi trường năm 2020.

Infographic

Lên top