Một số thông tin về đất phi nông nghiệp có thể bạn chưa biết

Đất phi nông nghiệp là nhóm đất phổ biến và được phân chia vô cùng đa dạng. Bài viết sau đây sẽ cung cấp cái nhìn chung nhất cho độc giả về loại đất này.

Infographic

Lên top