Một năm vượt khó thành công của Quảng Ninh

Năm 2020, Quảng Ninh dự kiến đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức 2 con số, đạt mục tiêu kế hoạch đề ra; thu ngân sách 49.300 tỉ đồng – bằng 103% dự toán, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2019.

Infographic

Lên top