Miễn thi môn ngoại ngữ tốt nghiệp THPT 2020 cần những điều kiện gì?

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố các trường hợp thí sinh được miễn thi bài thi Ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2020.

 

Infographic

Lên top