"Ma trận" giá máy Realtime PCR xét nghiệm COVID-19

Nhiều tỉnh, thành và bệnh viện mua máy xét nghiệm Real time PCR với nhiều mức giá khác nhau. Bộ Y tế đã có liên tiếp 2 công văn gửi các đơn vị trực thuộc Bộ và sở y tế các tỉnh, thành phố, y tế các bộ, ngành và một số bệnh viện tư trong cả nước yêu cầu báo cáo kết quả mua sắm hệ thống máy Realtime PCR tự động.

Infographic

Lên top