Longform: Tiếng kêu cứu của những đứa trẻ: Hãy cho em quyền được ước mơ

Ước mơ là tài sản có giá trị nhất khi ta còn trẻ. Ai cũng có quyền ước mơ, có quyền được thực hiện ước mơ của mình. Mọi em nhỏ đều có quyền đó, chỉ tiếc là nó đang bị chính cha mẹ xâm phạm.

      
  
      
     
         
      
      
      
     
      
      
      
      
      
     
Văn Thắng - Đặng Chung

Infographic