Loạt tỉnh, thành cho học sinh nghỉ Tết sớm phòng dịch COVID-19

Do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhiều tỉnh thành phố đã có thông báo cho học sinh nghỉ học để phòng dịch.

Infographic

Lên top