Lịch trình phức tạp và mâu thuẫn trong khai báo của bệnh nhân 1440

Bệnh nhân 1440 là lao động tại Myanmar, di chuyển về nước qua các biên giới tại Myanmar, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam. Tại Việt Nam, BN đã dừng chân tại 4 tỉnh thành trước khi được đưa đi cách ly, điều trị.

Infographic

Lên top