Lịch trình di chuyển chi tiết 4 ca mắc mới COVID-19 ở Đà Nẵng, Quảng Ngãi

Bộ Y tế đã công bố chính thức thông tin dịch tễ, lịch trình di chuyển của 4 ca mắc mới COVID-19 ở Đà Nẵng và Quảng Ngãi.

Infographic

Lên top