Lịch trình bệnh nhân nhiễm COVID-19 là F1 của BN người Nhật đã tử vong

Một F1 của bệnh nhân người Nhật tử vong tại Hà Nội đã được phát hiện mắc COVID-19. Bước đầu, đã xác định được 18 F1 của bệnh nhân này.

Infographic

Lên top