Lịch quan sát 6 hiện tượng thiên văn kỳ thú sắp xuất hiện tại Việt Nam

Theo lịch sự kiện thiên văn đáng chú ý năm 2021, sẽ có 6 hiện tượng thiên văn kỳ thú xuất hiện trong tháng 10 năm nay. Đặc biệt là hiện tượng mưa sao băng Orionids diễn ra vào ngày 21-22.10.

 

Infographic

Lên top