Lịch quan sát 5 hiện tượng thiên văn kỳ thú sắp xuất hiện tại Việt Nam

Theo lịch sự kiện thiên văn đáng chú ý năm 2021, sẽ có 5 hiện tượng thiên văn kỳ thú xuất hiện trong tháng 3 năm nay. Đặc biệt là hiện tượng Sao Kim đạt ly giác cực đại phía Tây vào ngày 20.3.

Infographic

Lên top