Lịch quan sát 4 hiện tượng thiên văn kỳ thú sắp xuất hiện tại Việt Nam

Theo lịch sự kiện thiên văn đáng chú ý năm 2021, sẽ có 4 hiện tượng thiên văn kỳ thú xuất hiện trong tháng 7 năm nay. Đặc biệt là hiện tượng mưa sao băng Delta Aquarids vào ngày 28 - 29.7.

Infographic

Lên top