Lịch quan sát 4 hiện tượng thiên văn kỳ thú sắp xuất hiện tại Việt Nam

Theo lịch sự kiện thiên văn đáng chú ý năm 2021, sẽ có 4 hiện tượng thiên văn kỳ thú xuất hiện trong tháng 6 năm nay. Đặc biệt là hiện tượng nhật thực hình khuyên diễn ra vào ngày 10.6.

Infographic

Lên top