Lịch quan sát 4 hiện tượng thiên văn kỳ thú sắp xuất hiện tại Việt Nam

Theo lịch sự kiện thiên văn đáng chú ý năm 2021, sẽ có 4 hiện tượng thiên văn kỳ thú xuất hiện trong tháng 1 năm nay. Đặc biệt mưa sao băng Quadrantids sẽ xuất hiện ngay trong những ngày đầu năm mới.

Infographic

Lên top